Hoge rietgroei

10 AUGUSTUS 2010 – Op diverse plekken in de wijk Loevestein is bij de aanleg van de wijk riet aangeplant. Op een aantal plekken is het riet zo hoog dat het uitzicht op de landerijen wordt weggenomen. Sommige bewoners vinden dit hinderlijk en daarom gaat de gemeente onderzoeken hoe de situatie kan worden verbeterd.

Hoog riet belemmert uitzicht over landerijen. (Pieter Jonker)

“Op dit moment kan het Gemeentebedrijf niet actief riet gaan maaien i.v.m. de Flora & Fauna-wet.”. Dit meldt Joop Klimp, gebiedsbeheerder van de gemeente Opsterland. De verbetering zal niet ten koste gaat van het beoogde natuurlijke karakter van de wijk. De gemeente zal u via deze site op de hoogte houden van het onderzoeksresultaat en of dit leidt tot aanpassingen van de rietbeplanting. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het Gemeentebedrijf, telefoonnummer 0513-481 550.