Is verkeer Parkleane echt veilig?

2 OKTOBER 2010 – Hoe onveilig is het verkeer in de wijk Loevestein en de rest van Gorredijk? Richard Germeraad uit de wijk Loevestein is van mening dat de verkeerssituaties op de Parkleane en de Overtoom niet veilig zijn. Daarom heeft Germeraad gehoor gegeven aan een campagne van Veilig Verkeer Nederland (VVN) om onveilige situaties te melden bij het Meldpunt Verkeersonveiligheid.

Germeraad hoopt dat meer bewustwording ontstaat over de onveilige situaties. “Op de Parkleane wordt echt veel te hard gereden ondanks dat het een kinderrijke buurt is waar de kinderen ook veelal op straat of nabij de vijver spelen. Op de Overtoom staan dusdanig veel borden bij kruisingen, dat het zicht enorm belemmerd wordt. Bijvoorbeeld: Bij Broekens vanaf De Werf links of rechtsaf de Overtoom op, vanaf De Wetterkant bij Taxi Moll links of rechtsaf de Overtoom op, eigenlijk alle wegen die op de Overtoom uitkomen.”

De conclusie van het Rapport VVN Verkeersveiligheid Parkleane is dat de verkeersveiligheid op beide lokaties in orde is. Germeraad is het hier niet mee eens. “Op de Parkleane heeft de onderzoeker op de verkeerde tijdstippen metingen verricht. Het klopt ook niet dat op de Overtoom een 30 km/h zone heerst. Bij mijn weten is dit 50 km/h. Het verkeer op de Overtoom kan hard rijden en heeft geen belemmering van de verkeersborden. In tegenstelling tot het verkeer wat uit de zijstraten komt.”

Ondanks de conclusie van het VVN rapport gaat Germeraad door met het bereiken van meer bewustzijn over onveilige verkeerssituaties. VVN stelt daarvoor 30 km/u stickers beschikbaar. “Ik wil nog wel die 30 km/u stickers aanvragen en op de buurt willen uitdelen.” Germeraad hoopt dat buurtbewoners zijn actie steunen.