Loevesteiners fietsen voor Glazen Huis

De Loevesteiners Mieke Hoekstra en Benno de Haan fietsen op 20 december voor het “Het Glazen Huis” van radiozender 3FM. Dit jaar zet 3FM Serious Request zich in om voor het Rode Kruis zoveel mogelijk geld in te zamelen tegen de wereldwijde kindersterfte.

Deze stille ramp kost jaarlijks wereldwijd 5,5 miljoen slachtoffers. Met de opbrengsten is het mogelijk om medische zorg te bieden waardoor kinderen worden gered. Mieke en Benno fietsen met andere wielrenners van Heerenveen naar Enschede om zo sponsorgelden te werven en bij te dragen aan de Glazen Huis actie tegen kindersterfte.

De actie van 3FM richt zich dit jaar op babysterfte

3FM Serious Request en het Rode Kruis gaan zich inzetten om zo veel mogelijk geld in te zamelen. Met dit geld is het mogelijk kinderen te redden door medische zorg te bieden en moeders te begeleiden tijdens hun zwangerschap, de bevalling en bij de verzorging van het pasgeboren kind. Nu is het zo dat ziekenhuizen vaak slecht bereikbaar zijn voor zwangere vrouwen en veel vrouwen weten niet goed hoe ze voor hun pasgeboren kind moeten verzorgen. Deze stille ramp kost jaarlijks wereldwijd 5,5 miljoen slachtoffers.

Wat houdt de actie in?
Op 20 december aanstaande fietsen Mieke en Benno met 48 andere wielrenners, van Heerenveen naar het Glazen Huis te Enschede. Een aantal medewerkers van de gemeente Heerenveen hebben dit initiatief opgezet onder de noemer “Fryslan Fietst Foar 3FM”. Meer informatie is te vinden op de website van Kom In Actie. De fietsers proberen zoveel mogelijk sponsoren te vinden en doen uiteraard zelf ook een bijdrage. Tevens zijn ze bezig om een aantal particulieren en bedrijven te benaderen om een bedrag of een veilingstuk voor dit goede doel beschikbaar te stellen. Bij aankomst in Enschede wordt een cheque met het daarop het verzamelde bedrag overhandigd. Een mooi vooruitblik naar volgend jaar, wanneer Het Glazen Huis in Leeuwarden zal staan!

Wat kun jij doen?
Ga naar naar de site van Kom In Actie en volg de instructies en doe een donatie. Vraag binnen je eigen vrienden en kennissenkring of ze dit goede doel willen steunen. Heb je een goed idee ter ondersteuning van deze actie dan kun je uiteraard contact opnemen met Mieke Hoekstra of Benno de Haan, bewoners van het Skûtsje. Je wordt door hen hartelijk bedankt voor je medewerking.