Nieuwe brede scholen

 

 

11 DECEMBER 2010 – De vier bestaande openbare basisscholen in Gorredijk maken plaats voor twee nieuwe brede scholen met ieder ruim 200 leerlingen. Met deze omvang kunnen de scholen beter inspelen op de eisen van modern onderwijs en op de wensen van ouders met betrekking tot buitenschoolse opvang.

Locaties van de nieuwe brede scholen (afbeelding www.nieuwescholeningorredijk.nl)

De openbare basisscholen De Tsjerne en De Vlieger werken aan een fusie die naar verwachting in 2013 uitmondt in een nieuwe school in Gorredijk. De beoogde locatie is de hoek tussen De Sinneblom en de nieuwe ontsluitingsweg van de wijk Loevestein richting Jubbega. Ook de twee andere openbare basisscholen in Gorredijk, Trimbeets en De Flambou, gaan fuseren. Samen met de BHS, Timpaan en De Skâns worden de mogelijkheden verkend voor de bouw van een brede school in het centrum. Doel is dit plan in 2014 te realiseren.