Paaseieren zoeken wederom succes!

Paashazen in de wijk Loevestein te Gorredijk, foto Iroon Knipping

3 APRIL 2010 – Het Paaseieren zoeken was ook dit jaar weer een groot succes voor kinderen en volwassenen.

Vanaf 11 uur trokken twee mooi uitgedoste Paashazen door de straten Skûtsje en Delling, gevolgd door vele kinderen tussen 0 en 12 jaar met hun ouders. De Paaseieren waren verstopt in een weiland grenzend aan het Skûtsje. De kinderen zochten de eitjes en verzamelden deze in emmers. De organisatie had het evenement goed voorbereid, want het festijn verliep vlekkeloos. Na afloop was er een presentje voor alle deelnemers en voor iedereen een lekkere consumptie.

Ben je nieuwsgierig naar de sfeer tijdens het Paaseieren zoeken? Klik dan door naar “foto’s”. Meer foto’s zijn van harte welkom!

Paaseieren zoeken

6 MAART 2010 – Op zaterdag 3 april a.s. komen de paashazen in onze wijk.

Vanaf 11 uur gaan ze door de straten Skûtsje en Delling. Let goed op en volg de paashaas!! De Paaseieren worden gezocht in het  weiland aan de zuidzijde van het Skûtsje. Er worden groepjes gevormd op leeftijd. Deelname is voor kinderen tot 12 jaar en de kosten bedragen €2,50 per kind. Hiervoor krijgen de kinderen wat lekkers en een cadeautje.

Huis aan huis is een informatiebrief verspreid met een opgavestrook. De opgavestrookjes en het geld worden vóór 20 maart opgehaald. Mocht je niet thuis zijn dan kun je vóór 20 maart het strookje + het geld (graag in een envelop) inleveren bij Jol 6. Ben je het opgavestrookje kwijt? Sluit dan een briefje bij met je naam, je adres, het aantal kinderen dat je opgeeft en hun leeftijden.

Luchtopnames van Loevestein

3 FEBRUARI 2010 – Hoe ziet onze wijk eruit van uit de lucht? Is het winterse landschap van bovenaf bekeken net zo mooi als vanaf de grond? Jacob Bos heeft luchtopnames gemaakt met zijn videocamera en vloog met zijn modelvliegtuig boven onze woningen.

Loevestein vanuit de lucht, januari 2010

Jacob heeft als hobby modelvliegen. “Alles wat je nodig hebt voor luchtopnames is een modelvliegtuigje en een videocamera. Laat ik nu over beide beschikken”, aldus Jacob op zijn website. Jacob Bos tipte de redactie om een link te maken naar zijn videofilmpjes. “Verder zal ik dit grapje deze zomer nog wel eens herhalen. Het is ook mooi om te zien wanneer alles weer groen is”, aldus Jacob. Klik hier voor de spectaculaire luchtopnames boven Loevestein.

Dorpsgesprek Gorredijk

27 JANUARI 2010 – Het dorpsgesprek gisteravond in de Skâns is bezocht met een geringe opkomst van inwoners van Gorredijk. De bijeenkomst werd door de gemeente Opsterland georganiseerd en dient als input voor het ontwikkelen van een lange termijnvisie voor basisvoorzienin-gen en accomodaties.

Dorpsgesprek in De Skans (foto: Gerda Bergsma)

Freelance fotograaf en tekstschrijver Gerda Bergsma woonachtig in het plan Loevestein is door de gemeente ingehuurd voor het opstellen van het gespreks-verslag. Binnenkort worden de notulen gepubliceerd op de website van de gemeente Opsterland. “Ondanks de matige opkomst stond dat een leuke avond niet in de weg”, aldus Bergsma. Ook maakte Gerda voor deze website foto’s van dit Dorpsgesprek.

Uitnodiging voor dorpsgesprek

24 JANUARI 2010 – Hoe ziet de toekomst eruit voor de basisvoorzienin-gen en accommodaties in de gemeente Opsterland? Daarover wil de gemeente graag je mening horen en nodigt je uit voor een dorpsgesprek.

Gemeente Opsterland ontwikkelt een lange termijn visie op basisvoorzieningen en accomodaties. Dit helpt om keuzes te maken over bijvoorbeeld de bouw van brede scholen, dorpshuizen en de aanleg van sportaccomodaties. De gemeente wil graag weten hoe haar inwoners hierover denken en organiseert daarom “dorpsgesprekken”. Hiermee denkt de gemeente Opsterland zicht krijgen op de belangrijkste basisfuncties en wat inwoners goede oplossingen vinden.

Gerda Bergsma is freelance fotograaf en tekstschrijver en is betrokken bij deze bijeenkomsten. “Ik ben trots op Gorredijk, ik zou het dus fantastisch vinden dat veel mensen op komen dagen”, aldus Bergsma. “De gemeente heeft mij ingehuurd als notulist. Ze willen namelijk dat alle inwoners van een dorp deel kunnen nemen aan de discussie en niet dat er één niet mee kan doen, omdat er genotuleerd moet worden. Ik maak in elk dorp zeer geanimeerde gesprekken mee, vandaar dat ik aandacht vraag voor deze avond.”

De avond wordt op spelende wijs gehouden. Aan de hand van een dorpenspel bedenken bewoners de uitgangspunten voor de fictieve dorpen Groeisterwoude en Krimpsterterp. Daarna volgt een enquête naar de persoonlijke meningen van inwoners. “De avond is puur bedoeld om de belangrijkste basisfuncties volgens de inwoners van Gorredijk in kaart te brengen.” Het dorpsgesprek is op dinsdag 26 januari a.s. Om 20.00 uur in de Skâns te Gorredijk. Kijk op de website van de gemeente Opsterland voor meer informatie over de dorpsgesprekken of de uitkomsten van al gehouden gesprekken in andere dorpen van Opsterland.