Start aanleg speelplek Dille

 

Marieke Tiekink van de gemeente Opsterland is blij met de Waterspeeltuin die aangelegd gaat worden in de wijk Loevestein. Samen met een aantal bewoners is gekozen om geen traditionele speelplek met speeltoestellen aan te leggen, maar het element water is als uitgangspunt genomen.

In mei dit jaar heeft het Buurtcomité Loevestein123 hiervoor een verzoek de Raad. Het doel is dat kinderen hiermee veilig kunnen spelen. De bestaande waterpartij wordt verbreed en verdiept en er wordt zand tot in het water aangebracht. Ben je nieuwsgierig? Kijk dan naar de Presentatietekening oeverkanten speelgebied Loevenstein 22 10 2009 en  Doorsnedes oeverkant speelgebied Loevestein.

Op dit moment wordt nog een quickscan uitgevoerd in het kader van de flora- en faunawet. Zoals het er nu naar uitziet, geeft dit geen belemmeringen voor de geplande uitvoering. Voor vragen kunt u contact opnemen met Marieke Tiekink van de gemeente Opsterland marieke.tiekink@opsterland.nl.